Obsługa informatyczna Warszawa - SERWKOM Sp. z o.o.
x

Informujemy, że nasza strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki.
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

A A A wielkość liter | drukuj drukuj

Polityka antyspamowa

Strona główna  ›  Serwkom Sp. z o.o.  ›  Polityka antyspamowa

SERWKOM Sp. z o.o. nie zezwala na wykorzystywanie oraz sam nie wykorzystuje systemów komputerowych SERWKOM.PL w celach wysyłania niepożądanej korespondencji w żadnej postaci. W celu zapobiegania w/w procederom oraz chronieniu swoich kontrahentów, partnerów systemy komputerowe SERWKOM Sp. z o.o.:

  • odrzucają wszelkie połączenia lub przesyłki e-mail, które pochodzą ze źródeł nie mających poprawnie skonfigurowanego DNS lub RevDNS;
  • odrzucają wszelkie przesyłki e-mail, które mają sfałszowane nagłówki;
  • odrzucają połączenia niespełniające standardu SPF;
  • odrzucają wszelkie przesyłki, które uznawane są przez oprogramowanie antywirusowe za wirusy;
  • odrzucają wszelkie transmisje pochodzące z adresów zawartych na udostępnionych przez organizacje antyspamowe tzw. czarnych listach.
  • odrzucają wszelkie przesyłki, które uznawane są przez oprogramowanie antyspamowe za spam.

Konta pocztowe klientów SERWKOM Sp. z o.o. chronione są przez system antyspamowy filtrujący wiadomości automatycznie zidentyfikowane jako spam. Użytkownik serwera może dokonać modyfikacji ustawień filtru polegających na odrzuceniu lub zaakceptowaniu wiadomości automatycznie zidentyfikowanych jako spam. Modyfikacji ustawień filtru antyspamowego użytkownik może dokonywać z poziomu panelu administracyjnego.

W przypadku stwierdzenia u klienta SERWKOM Sp. z o.o. działań mających na celu wykorzystywanie systemów komputerowych SERWKOM.PL niezgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza do dystrybucji przesyłek e-mail o charakterze masowym niepożądanych przez odbiorców, działania takie będą traktowane jako łamanie regulaminu świadczenia usług hostingowych oraz będą podstawą wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

Zgłoszenie otrzymania spamu dotyczącego serwisu utrzymywanego na serwerach SERWKOM Sp. z o.o. należy przesłać na adres e-mail spam@serwkom.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełne nagłówki oraz treść otrzymanej wiadomości, którą użytkownik uznał za spam. Jeżeli zgłoszenie jest w pełni udokumentowane (zawiera ww. elementy) i otrzymana korespondencja handlowa nosi znamiona spamu, wówczas SERWKOM Sp. z o.o. jest upoważniony do rozpoczęcia procedury, która zapobiegnie ww. praktykom, włącznie z zablokowaniem adresu e-mail, domeny, usunięcia jej z listy domen obsługiwanych, zablokowaniem serwera oraz rozwiązaniem umowy na usługi hostingowe.

Informacje nt. historii spamu oraz jego definicji mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.nospam-pl.net

Informacje nt. standardu SPF mogą Państwo znaleźć na stronie: http://spf.pobox.com
 

Podstawa prawna:

"Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z 10 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 144, poz 1204). (CZYTAJ)

"Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. Nr 22, poz 271). (CZYTAJ)

"Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027) (CZYTAJ)

 « Powrót
Jesteś zainteresowany
naszymi usługami?

Wskaż nam jakimi... przygotujemy
ofertę specjalnie dla Ciebie.
Twój czas: 2 minuty
Ofertę przygotowujemy w 24h
Formularz usług
Pozostaw kontakt do siebie,
a nasi doradzcy
skontaktują się z Tobą
Numer telefonu w formacie:
XX XXXXXXX lub XXXXXXXXX