Obsługa informatyczna Warszawa - SERWKOM Sp. z o.o.
x

Informujemy, że nasza strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki.
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

A A A wielkość liter | drukuj drukuj

Rozwiązania wysokiej dostępności

Strona główna  ›  Oferta  ›  Bezpieczeństwo i serwery  ›  Rozwiązania wysokiej dostępności

Rozwiązania wysokiej dostępności - High Availability (HA)

Klaster komputerowy jest grupą połączonych komputerów, które współpracują ze sobą, podwajając wydajność i zapewniając 99% niezawodność Państwa systemów informatycznych. Skontaminowanie serwerów zwłaszcza mocy obliczeniowej, eliminacja SPOF[1] oraz  zrównoważenie obciążenia przy prawidłowej konfiguracji backup-u, pozwoli Państwu na prawidłowe i bezawaryjne działanie, a co za tym idzie - w przypadku awarii – jej likwidacje, nie powodująca konieczności przestoju procesów produkcyjnych.


 

Inwestycja w sprzęt, zastosowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych, zakończona wdrożeniem procedur awaryjnych, jest kluczem do osiągnięcia tego celu.

Nawet najlepsze zabezpieczenie

 • danych;
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa;
 • wykonywanie systematycznych obrazów systemu;

nie zapewni nieprzerwanej pracy całego przedsiębiorstwa.

W przypadku awarii czas potrzebny na przywrócenie systemu do poprzedniego stanu, obliczany jest na co najmniej kilka godzin. Często zdarza się, że przywracanie danych (np. z baz danych) sięga kilku lub kilkunastu godzin, lub może być liczone w dni.

Rozwiązania stosowane przez firmę SERWKOM Sp. z o.o., należą do grupy High Availability (HA) - czyli rozwiązań o najwyższej dostępności, uniezależniających firmy od awarii i zapewniających jej nieprzerwane działanie.

Rozwiązania wysokiej dostępności mają na celu zapewnienie ciągłego dostępu do krytycznych (najważniejszych) aplikacji i danych. Rozwiązania HA uniezależniają funkcjonowanie systemu od tzw. pojedynczego punktu awarii. Oznacza to, że w przypadku systemów redundantnych (nadmiarowych) awaria dowolnego elementu systemu nie powoduje utraty jego funkcjonalności.

W przypadku systemów wrażliwych lub od których zależy życie i zdrowie, stosuje się nadmiarowość trzeciego poziomu. Rozwiązanie to w dużej mierze wykorzystywane jest np. zabezpieczeniach statków powietrznych lub w służbie zdrowia. „Fly By Wire” – w dosłownym tłumaczeniu  "Latanie poprzez kable" - „pierwszy uszkodzony - dwóch podejmuje decyzje” w zastosowaniach „cywilnych” wykorzystywane jest sporadycznie. Wystarczający jest układ drugiego poziomu – „pierwszy uszkodzony - drugi podejmuje decyzje”.

Zapewniamy ciągłość pracy poszczególnych usług na poziomie dostosowanym do potrzeb i możliwości klienta:

 • Tradycyjne metody HA, oparte o konfiguracje klastrowe:
  • Microsoft Cluster Service.
  • RedHat Cluster.
  • Symantec Storage Foundation for HA.
  • Replikację danych na poziomie aplikacji:
   • Microsoft SQL: Log shipping, Database mirroring.
   • Microsoft Exchange 2007: LCR, CCR, SCR.
   • Microsoft Exchange 2010: DAG.
   • Microsoft SharePoint: farma HA.
   • Blackberry: konfiguracje standby.
   • Zabezpieczenia środowisk wirtualnych:

 

Projekt środowiska poprzedzamy analizą, uwzględniając wymagane poziomy SLA[1] dla poszczególnych usług oraz możliwości finansowe klienta.

High performance

Wzrost ilości klientów, rozwój biznesu o kolejne produkty i usługi wymagają równoległego rozwoju infrastruktury informatycznej. Pojedyncze serwery pomimo coraz wydajniejszych procesorów, nie zawsze umożliwiają harmonijny rozwój aplikacji biznesowych. Może zaistnieć sytuacja, w której realizacja pojedynczych działań w bazie danych lub aplikacji zajmuje zbyt wiele czasu, co ujemnie wpływa na wydajność pracy pojedynczych pracowników, a w efekcie całej organizacji (przedsiębiorstwa).

W takich sytuacjach, należy zastanowić się nad uruchomieniem bazy danych lub aplikacji w tak zwanym klastrze wydajnościowym, który umożliwia rozłożenie obciążenia pomiędzy kilka serwerów fizycznych, skracając wykonywanie pojedynczych operacji.

Rozwiązania wydajnościowe w większości wypadków realizowane są na poziomie oprogramowania serwerów aplikacji lub baz danych, na przykład serwery aplikacyjne RedHat JBoss.

Wdrażane przez nas klastry, zalicza się do klastrów niezawodnościowych, wydajnościowych i równoważących obciążenie. Rozwiązanie to, w razie awarii jednego z serwerów zapewnia automatyczne przejęcie jego funkcji przez inny serwer. Dodatkowo proponujemy naszym Klientom wdrożenie wirtualizacji opartej na klastrach serwerów, łącznie z możliwością migracji danych w czasie rzeczywistym bez zatrzymywania działających maszyn. Jest to obecnie jedno z najciekawszych i najbardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych pozwalających uzyskać całkowitą niezawodność.

Wszystkie przedstawione rozwiązania budujemy, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie oraz dedykowane urządzenia i oprogramowanie takich firm, jak IBM, Veritas, HP czy VMware.

 

 

Korzyści ze stosowania systemu „Klaster”

99 % sprawność przy odpowiedniej konfiguracji i eksploatacji systemu macierzy oraz klastra

przśpieszenie czasu pracy i niezawodności systemów

mniejsze wydatki finansowe w stosunku do zakupu kolejnych serwerów. (możliwość wykorzystania istniejącego parku sprzętu, po wcześniejszym audycie zasobów)

niemal liniowe skalowanie przy przetwarzaniu równoległym

Wady

 • Nakłady finansowe na:
  • podniesienie bezpieczeństwa oraz niezawodności s ystemów  informatycznych (sprzęt i oprogramowanie)
  • przeprowadzenie szkoleń
 • Zaangażowanie czasowe personelu związane z podniesieniem świadomości bezpieczeństwa (uczestnictwo w szkoleniach i instruktarzach)
 • Potrzeba wdrożenia zmian w procedurach bezpieczeństwa


…”Wady i zalety - to często jedno i to samo.
Tylko z różnych punktów widzenia”…
Władysław Grzeszczyk — Parada paradoksów

 


[1] SPOF (ang. Single Point Of Failure) - określenie oznaczające pojedynczy punkt systemu, który w przypadku awarii powoduje wadliwe działanie całości systemu. Może być to element sprzętowy, programowy lub połączenie elektryczne (przewody połączeniowe).

[2] SLA (ang. Service Level Agreement) - umowa określająca wzajemnie uzgodniony i gwarantowany przez dostawcę poziom świadczonych usług w procesie obsługi Klientów. W ramach SLA przewidziane są różne poziomy świadczenia usług definiowane w zależności od wymagań Klienta, np. czasu dostępności aplikacji, czasu reakcji lub maksymalnego czasu przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu po awarii. Czas reakcji oznacza maksymalny czas, jaki może upłynąć od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia czynności mających na celu rozwiązanie zgłaszanego problemu« Powrót
Jesteś zainteresowany
naszymi usługami?

Wskaż nam jakimi... przygotujemy
ofertę specjalnie dla Ciebie.
Twój czas: 2 minuty
Ofertę przygotowujemy w 24h
Formularz usług
Pozostaw kontakt do siebie,
a nasi doradzcy
skontaktują się z Tobą
Numer telefonu w formacie:
XX XXXXXXX lub XXXXXXXXX